Start van onze staat

Een van de belangrijkste momenten uit de Nederlandse geschiedenis beleef je in Hof van Nederland. Op deze plek werd in 1572 de Eerste Vrije Statenvergadering gehouden en de basis gelegd voor het Nederland van nu. 

“In het Hof van Nederland beleef je de belangrijke Eerste Vrije Statenvergadering van 1572 opnieuw.”

In Hof van Nederland draait het allemaal om die ene belangrijke vergadering waarin de opstand tegen de Spanjaarden wordt besproken en Willem van Oranje opnieuw wordt aangesteld als stadhouder. Maar ook de belangrijke gebeurtenis van drie jaar later – de Unie van Dordrecht – wordt belicht. Naast deze gebeurtenissen die van nationaal belang zijn geweest, toont het Hof van Nederland ook de Gouden Eeuw van Dordrecht, Dordrecht als bestuurscentrum en de hout- en later staalhandel.  

Leuk weetje

De Waternoodsramp van 1953 is een van de ergste natuurrampen in de Nederlandse geschiedenis. Maar wist je dat er ook een grote ramp in 1421 was? Door de Sint-Elisabethsvloed braken de dijken van de toenmalige Groote of Hollandsche Waard door. Het duurde tientallen jaren voordat het hele gebied onder water stond en uiteindelijk De Biesbosch werd gevormd. 

  Hof van Nederland
Adres: Hof 6, Dordrecht
Open: zie website
Online: http://www.hethofvannederland.nl

Hof van Nederland