E-mail disclaimer

Onderstaande tekst is van toepassing op alle door Stayokay gestuurde e-mail:

De informatie, verzonden in of met dit e-mailbericht, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit e-mailbericht niet goed is ontvangen wordt geadresseerde vriendelijk verzocht per e-mail of telefoon contact op te nemen met Stayokay.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in dit e-mail bericht verzonden informatie aan derden zonder toestemming van Stayokay is niet toegestaan. Stayokay staat noch in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. In geen geval is Stayokay aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurde informatie.